LÉČBA, REGENERACE A REHABILITACE PO COVIDU-19

26.03.21

LÉČBA, REGENERACE A REHABILITACE PO COVIDU-19

 

Nepodceňujte rekonvalescenci

Covid-19 může znamenat i dlouhodobé zdravotní problémy. Jedním z následků je postcovidový syndrom. Projevuje se silnou únavou, přetrvávajícími dechovými obtížemi, tíží na hrudi, dušností, bolestmi hlavy a úzkostmi. Nezřídka se objevuje svalová slabost a bolesti pohybového aparátu. Následné potíže mohou mít i ti, kteří prodělali nemoc bez výrazných komplikací.

Stejně jako u jiných onemocnění hraje během rekonvalescence po onemocnění Covid-19 klíčovou úlohu rehabilitace. Napomáhá regenerovat dechové funkce a vede ke zvýšení fyzické i psychické kondice. V neposlední řadě působí preventivně – zmírňuje či eliminuje působení dalších zdravotních komplikací na organismus pacienta.

Dýchání souvisí se stavem vědomí: spánek, zívání a psychickým stavem.

Po prodělání této nemoci může docházek k více či méně závažnému poškození plic a průdušek. Tyto následky na našem oddělení můžeme díky rehabilitaci zmírnit a léčit. Využíváme osvědčené léčebné postupy obvyklé u onemocnění dýchacích cest a k ovlivnění psychiky.

· Cílené lokalizované a izolované dýchání

· Relaxační, protistresová a jógová cvičení

· Dechová gymnastika, statické a dynamické dýchání

· Kondiční dechové cvičení

· Nácvik dechové vlny

· Kyslíková podpora – oxygenoterapie
Historie

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let