Výhřez meziobratlové ploténky

Výhřez meziobratlové ploténky je velmi bolestivý stav, kdy dochází k útisku a bolestivému dráždění nervového kořene s vyzařováním bolesti v pásu do končetiny v typické lokalitě (tzv. dermatom). Výhřez je způsoben únikem vnitřní hmoty meziobratlové ploténky skrze protržení vazivového pouzdra ploténky (anulus fibrosus). K vysunutí (protruzi) či výhřezu ploténky dochází s maximem v oblasti dolní bederní páteře i v krční oblasti nad přechodem C/Th. Následkem výhřezu bývá kromě bolestí často i výpadek vnímání dotyku na končetině, event. porucha funkce svalů zásobených kořenem.

U výhřezů ploténky menšího rozsahu existuje velká šance zabránit operaci použitím různých rehabilitačních postupů. Při průkazu výhřezu ploténky na zobrazovacích metodách (CT či magnetická rezonance) je vhodné provedení kořenových blokád (kaudální či periradikulární terapie). Tyto na našem pracovišti provádíme, možná je i ultrazvuková navigace obstřiku.

Publikace k výhřezu meziobratlové ploténky

Fotogalerie Výhřez meziobratlové ploténky

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let