Naše metody

Naši lékaři jsou odborníky v rehabilitační medicíně a neurologii, spolupracující s řadou špičkových tuzemských i zahraničních pracovišť. Na oddělení aplikujeme v ČR unikátní techniky blokád nervových kořenů a meziobratlových kloubů pod ultrazvukovou navigací. Lékaři dále praktikují techniky myoskeletální medicíny, obstřiky kloubů a úponů, neural terapii, akupunkturu a další techniky reflexní léčby.

Z fyzioterapeutických metod se orientujeme na cvičení na neurofyziologickém a reflexním podkladě - Vojtova metoda, techniky senzomotoriky, Dynamická Neuromuskulární Stabilizace dle prof. Koláře, metoda dle Mojžíšové aj. Snahou pracoviště je poskytnou co nejkvalitnější péči, a proto naše fyzioterapeuty vedeme k celoživotnímu vzdělávání a odbornému rozvoji. Můžeme tak nabídnou široké spektrum metod, které nejsou v ČR běžné - osteopatické techniky viscerální mobilizace, fasciální manipulace, apod. Každý má svůj přístup i specializaci, a proto vám může být nabídnuta konzultace s jiným fyzioterapeutem na našem oddělení k rozšíření náhledu na vaše obtíže.

Námi nabízená fyzikální léčba zahrnuje komplexní vodoléčbu (vířivky na horní i dolní končetiny), elektroléčbu, distanční elektroléčbu (VAS-09), ultrazvuk, diatermii, magnetoterapii, solux a terapii vysokovýkonným (HILT) i nízkovýkonným laserem (LLLT). Jako jedno z mála pracovišť v Praze nabízíme také léčbu parafínovými zábaly.

Velmi moderní a žádanou metodou poskytovanou naším pracovištěm je léčba rázovou vlnou (ESWT) a vysokoindukční magnetoterapií (EMTT), které s úspěchem používáme u celé řady onemocnění pohybového ústrojí (patní ostruha, bolesti Achillovy šlachy, tenisový a golfový loket).

Léčba rázovou vlnou

MUDr. Jiří a Tomáš Nedělkovi patří v léčbě rázovou vlnou k uznávaným odborníkům a své zkušenosti i výsledky výzkumů prezentovali ve formě publikací a zvaných přednáškách na několika desítkách zahraničních odborných symposií. Dále školí a předávají své znalosti svým kolegům na pracovišti, univerzitách i mezinárodních workshopech. Na rozdíl od řady jiných pracovišť je léčba rázovou vlnou na našem oddělení indikována a aplikována pouze certifikovanými specialisty po předchozím klinickém a eventuálně ultrasonografickém vyšetření postižení tkáně či přímo s ultrazvukovým naváděním. Jsme si vědomi nutnosti plné úhrady pacientem (není hrazena ze zdravotního pojištění), a proto je velmi důležité, aby byla použita pouze v klinicky podložených případech.

Na našem pracovišti proběhla a v současné době také probíhá řada vědecko-výzkumných projektů pod odborným dohledem či přímým vedením MUDr. Jiřím či Tomášem Nedělkou. Např. Mgr. Jakub Katolický se věnuje výzkumu efektivní konzervativní léčby tendinopatie (bolesti) Achillovy šlachy, mimo jiné s využitím rázové vlny. Dále se podílíme na výzkumu efektu rázové vlny u pacientů se spasticitou či patellární tendinopatií (tzv. skokanské koleno) ve sportu.

Akupunktura

Akupunktura využívá stimulace tzv. akupunkturních bodů, což jsou ohraničené body na lidském těle se souvislostí k jednotlivým orgánům a orgánovým skupinám. Ke stimulaci těchto bodů používáme jehel, event. zdrojů tepla (moxování) či elektrostimulace. Tyto body se vyskytují na těle či v tzv. mikrosystémech (systém ucha – aurikuloterapie, systém nohy), podle tradiční čínské medicíny jsou uspořádány v tzv. meridiánech. Akupunkturu využíme hlavně pro její analgetický efekt v rámci reflexní léčby.

Na fotografii je zachycen primář MUDr. Nedělka, který aplikuje akupunktura vysokému důstojníkovi čínské armády v penzi v Centru tradiční čínské medicíny - Ústřední vojenské nemocnice v Pekingu.

Manuální terapie

Jedna ze základních metod léčby funkčních poruch pohybového ústrojí. Prostřednictvím manuální léčby ovlivňujeme zkrácené svaly, svalovou povázku (fascii) a ostatní měkké tkáně, uvolňujeme blokády kloubů a páteře. Zákroky manuální terapie – mobilizační a manipulační techniky používáme v odkazu Pražské školy myoskeletální medicíny (prof. Lewit, Jirout, Janda, Véle). Uvolnění úponových bolestí v horních etážích krční páteře provádíme vlastními technikami (Reflexní manuální kontakt – Nedělka, 2010), které jsou použitelné i u akutních potraumatických stavů krční páteře.

Fotogalerie Naše metody

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let