Neurologické komplikace úrazů hlavy, páteře a periferních nervů

Nabízíme komplexní rehabilitační léčbu neurologických onemocnění s funkčním deficitem – cévní mozkové příhody, poranění páteře a míchy, poruchy periferních nervů včetně neuropatií a poruch nervových pletení – plexů.

Rehabilitace u poruch nervového systému je vždy dlouhodobá a multidisciplinární, používané neurorehabilitační postupy vedou ke zlepšení a obnově funkce prostřednictvím tzv. neuroplasticity (poškozené nervové buňky sice nejsou nahrazeny nově vzniklými, ale pomocí neuronální regenerace a plasticity dochází k organizaci nových spojů, které umožňují alespoň určitou náhradu funkce pomocí nových nervových zapojení).

Ve spolupráci s několika občanskými sdruženími pacientů s neurologickým postižením zajišťujeme i komplexní, holistické pojetí rehabilitace včetně ergoterapie a psychologické péče. Tato péče pak dílem probíhá v našem centru (fyzioterapie, neurologie, balneoterapie), dílem na půdě spolupracujících pracovišť.

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let