Skoliózy a vadné držení těla

Poruchy zakřivení páteře a následná svalová dysbalance jsou nejčastějšími indikacemi rehabilitační péče v dětském věku. Vadné držení těla (s ohledem na úbytek fyzické aktivity dětí) je běžnou vadou a pravidelným léčebným režimem včetně LTV se většina vadných držení dobře kompenzuje. Závažným problémem bývají dekompenzované skoliózy, které se často stávají indikací pro korzetování, event. operační korekci. Ve spolupráci s ortopedy je skoliózám nutno věnovat maximální pozornost a pacienty i jejich rodiče aktivně zapojit do řešení této problematiky.

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let