Centrum rehabilitace a neurologie MUDr. Nedělka

MZ ČR

Vítejte na oficiálních internetových stránkách Centra rehabilitace a neurologie MUDr. Nedělka, s.r.o. – nestátního zdravotnického zařízení s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.

Jsme rodinná firma s více než 20-letou tradicí v poskytování komplexní rehabilitační a neurologické péče s více než 30.000 ošetřenými pacienty.

Kromě neurologických onemocnění se specializujeme na konzervativní a miniinvazivní léčbu onemocnění páteře (výhřezy meziobratlových plotének či zúžení páteřního kanálu), bolestí kloubů či měkkých tkání. Další velkou specializací je léčba rázovou vlnou. Jako jediné pracoviště v České Republice disponujeme atestem Mezinárodní společnosti pro léčbu rázovou vlnou (ISMST). Naši fyzioterapeuti i lékaři se dlouhodobě podílejí na různých vědecko-výzkumných projektech jejích účinků. Publikovali jsme první přehledový článek v ČR zabývající se rázovou vlnou u onemocnění pohybového ústrojí a naše zkušenosti pravidelně přednášíme na fakultách a odborných fórech v ČR i zahraničí.

Řadu let se věnujeme též péči o sportovce na nejvyšších úrovních individuálního a kolektivního sportu.

U pacientů dětského věku se věnujeme léčbě skolióz a vývojových abnormit páteře.

Základní filozofie našeho rehabilitačního pracoviště je založena na vstřícném, lidském a korektním vztahu k našim pacientům a poskytnutí vysokého standardu léčby i širokého spektra nadstandardních metod mimo úhradu ze zdravotního pojištění.

LÉČBA, REGENERACE A REHABILITACE PO COVIDU-19

Nepodceňujte rekonvalescenci

Covid-19 může znamenat i dlouhodobé zdravotní problémy. Jedním z následků je postcovidový syndrom. Projevuje se silnou únavou, přetrvávajícími dechovými obtížemi, tíží na hrudi, dušností, bolestmi hlavy a úzkostmi. Nezřídka se objevuje svalová slabost a bolesti pohybového aparátu. Následné potíže mohou mít i ti, kteří prodělali nemoc bez výrazných komplikací.

Stejně jako u jiných onemocnění hraje během rekonvalescence po onemocnění Covid-19 klíčovou úlohu rehabilitace. Napomáhá regenerovat dechové funkce a vede ke zvýšení fyzické i psychické kondice. V neposlední řadě působí preventivně – zmírňuje či eliminuje působení dalších zdravotních komplikací na organismus pacienta.

Dýchání souvisí se stavem vědomí: spánek, zívání a psychickým stavem.

Po prodělání této nemoci může docházek k více či méně závažnému poškození plic a průdušek. Tyto následky na našem oddělení můžeme díky rehabilitaci zmírnit a léčit. Využíváme osvědčené léčebné postupy obvyklé u onemocnění dýchacích cest a k ovlivnění psychiky.

· Cílené lokalizované a izolované dýchání

· Relaxační, protistresová a jógová cvičení

· Dechová gymnastika, statické a dynamické dýchání

· Kondiční dechové cvičení

· Nácvik dechové vlny

· Kyslíková podpora – oxygenoterapie

ANTIKOVIDOVÝ PROGRAM

· Kyslíková terapie

· Dechová gymnastika

 

 

 

MZ ČR

Léčebné metody

RÁZOVÁ VLNA

S léčbou pomocí rázové vlny (ESWT) máme mnohaletou zkušenost včetně přednáškové a publikační aktivity.

podrobnosti

AKUPUNKTURA

Akupunktura využívá stimulace tzv. akupunkturních bodů, což jsou ohraničené body na lidském těle.

podrobnosti

MANUÁLNÍ TERAPIE

Jedna ze základních metod léčby funkčních poruch pohybového ústrojí.

podrobnosti

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let