Rehabilitace MUDr. Nedělka

MZ ČR

LÉČBA, REGENERACE A REHABILITACE PO COVIDU-19

 

Nepodceňujte rekonvalescenci

Covid-19 může znamenat i dlouhodobé zdravotní problémy. Jedním z následků je postcovidový syndrom. Projevuje se silnou únavou, přetrvávajícími dechovými obtížemi, tíží na hrudi, dušností, bolestmi hlavy a úzkostmi. Nezřídka se objevuje svalová slabost a bolesti pohybového aparátu. Následné potíže mohou mít i ti, kteří prodělali nemoc bez výrazných komplikací.

Stejně jako u jiných onemocnění hraje během rekonvalescence po onemocnění Covid-19 klíčovou úlohu rehabilitace. Napomáhá regenerovat dechové funkce a vede ke zvýšení fyzické i psychické kondice. V neposlední řadě působí preventivně – zmírňuje či eliminuje působení dalších zdravotních komplikací na organismus pacienta.

Dýchání souvisí se stavem vědomí: spánek, zívání a psychickým stavem.

Po prodělání této nemoci může docházek k více či méně závažnému poškození plic a průdušek. Tyto následky na našem oddělení můžeme díky rehabilitaci zmírnit a léčit. Využíváme osvědčené léčebné postupy obvyklé u onemocnění dýchacích cest a k ovlivnění psychiky.

· Cílené lokalizované a izolované dýchání

· Relaxační, protistresová a jógová cvičení

· Dechová gymnastika, statické a dynamické dýchání

· Kondiční dechové cvičení

· Nácvik dechové vlny

· Kyslíková podpora – oxygenoterapie

ANTIKOVIDOVÝ PROGRAM

· Kyslíková terapie

· Dechová gymnastika

Od 1.4.2020 naše zařízení postupně přechází do normálního procesu.

Vybavení generátory ozonu, UV záření umožňují pravidelnou desinfekci prostor.

Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými prostředky.

Je však nutné návštěvy pacientů po předchozím objednání korigovat , tak aby se míjeli jeden po druhém , bez možnosti větší kumulace.

Pacienty prosíme o nošení roušek a rukavic.

Věříme, že současné problémy budou překonány v blízké době a provoz bude možno obnovit v plném rozsahu.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Prim. MUDr. Jiří Nedělka s kolektivem Rehabilitačního centra Řepy

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti

Zaměstnavatel MUDr. Nedělka, s.r.o. , IČ:24839396 vydává tento vnitřní předpis vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti.

1. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku (nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách). Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v práci na své straně dle § 209 odst. 1 zákoníku práce.

2. Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (minimálně 60 % průměrného výdělku). Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo v termínu určeném zaměstnavatelem k výplatě mzdy.

3. Překážka v práci na straně zaměstnavatele podle bodu 1 je stanovena od 13.03.2020 do …..

4. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě u jednatele společnosti a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

 

Tato vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 13.03.2020

Dotazník pro nové pacienty: PDF soubor (kliknout zde)

COVID - 19

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ PACIENTY :

možnost skypové konzultace s fyzioterapeutkou on-line,

každý den mezi 9-12 hodinou nebo na telefonním čísle 775099887

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

s ohledem na další vývoj pandemie Covid-19 a nedostatek ochranných prostředků jsme bohužel nuceni odložit termín Vašeho ošetření.

Informace každý pracovní den mezi 9-12 hodinou na

tel. 235 302 120 nebo 727 829 436

Nově můžete využít i on-line služeb:

Ordinace on-line rehabilitace
primář Mudr. Jiří Nedělka
úterý, středa a pátek mezi 9 až 12 hodinou
live:.cid.685252c0bf38cec7

Ordinace on-line neurologie
Mudr. Tomáš Nedělka
pondělí a čtvrtek mezi 9 až 12 hodinou
live:.cid.6073212cd5e0a993

Zasílání e-receptů je nedotčeno.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví v této nelehké době.

 

 

Vítejte na oficiálních internetových stránkách Rehabilitačního centra MUDr. Jiřího Nedělky.

Rehabilitace Nedělka je nestátním zdravotnickým zařízením s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.

Jsme rodinná firma se 14 zaměstnanci a více než 20-letou tradicí v poskytování komplexní rehabilitační a neurologické péče s bezmála 30.000 ošetřenými pacienty.

Specializujeme se na konzervativní a v Čechách unikátní miniinvazivní léčbu onemocnění páteře - výhřezů meziobratlových plotének a zúžení páteřního kanálu. U pacientů dětského věku se věnujeme léčbě skolióz a vývojových abnormit páteře.

Další naší specializací je léčba rázovou vlnou. Jako jediné pracoviště v České Republice disponujeme atestem Mezinárodní společnosti pro léčbu rázovou vlnou (ISMST). Publikovali jsme první přehledový článek v ČR zabývající se rázovou vlnou u onemocnění pohybového ústrojí a naše zkušenosti přednášíme na odborných fórech v ČR i zahraničí.

Řadu let se věnujeme též péči o sportovce na nejvyšších úrovních individuálního a kolektivního sportu, spolupracujeme například s hokejovým extraligovým týmem HC Rytíři Kladno či KHL týmem Lev Praha.

Základní filozofie našeho rehabilitačního pracoviště je založena na vstřícném, lidském a korektním vztahu k našim pacientům a poskytnutí vysokého standardu léčby i širokého spektra nadstandardních metod mimo úhradu ze zdravotního pojištění.

MZ ČR

Léčebné metody

RÁZOVÁ VLNA

S léčbou pomocí rázové vlny (ESWT) máme mnohaletou zkušenost včetně přednáškové a publikační aktivity.

podrobnosti

AKUPUNKTURA

Akupunktura využívá stimulace tzv. akupunkturních bodů, což jsou ohraničené body na lidském těle.

podrobnosti

MANUÁLNÍ TERAPIE

Jedna ze základních metod léčby funkčních poruch pohybového ústrojí.

podrobnosti

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI