Preventivní péče o sportovce včetně vyšetření rizika náhlého úmrtí sportovců

20.06.12

Od 2.poloviny července 2012 rozšiřujeme náš sportovně-rehabilitační program o preventivní péči. Ta je zaměřena na vyšetření rizika syndromu náhlého úmrtí sportovců, který je způsoben většinou tzv. hypertrofickou kardiomyopatií (zbytněním srdeční svaloviny), event. významnými poruchami srdečního rytmu. Problém je bohužel při plošném testování sportovců opomíjen. Klinické vyšetření kardiologem, 12-svodové EKG, echokardiografie či další specializovaná vyšetření srdce jsou zapotřebí k diagnostice tohoto obávaného problému. Pro zajištění referenčních výsledků spolupracujeme na klinické bázi s předními kardiology, internisty a sportovními lékaři

 

Dále nabízíme testování trénovanosti sportovců pomocí vyšetření tzv. variability srdeční frekvence, které je vhodným doplňkem pro stanovení optimálních tréninkových postupů, zejména u vytrvalostních sportovců, ale je použitelné ve všech sportovních disciplínách

 

Pro bližší informace nás kontaktujte emailem na info@rehabilitacenedelka.cz
Historie

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let