Regulace

14.10.19

Vážení pacienti.

Vzhledem k vydaným vyhláškám předchozích ministrů zdravotnictví (min. Němeček a Ludvík) bylo naše oddělení za rok 2017 výrazně regulováno za reálně poskytnutou péči v odbornosti 902 - fyzioterapie. Jedná se o velmi vysoké finanční částky, které byly našemu zařízení strženy za výkony, které náš personál provedl ve snaze v rámci poskytované kvalitní zdravotní péče.

Toto se týká též velmi závažných pacientů s handicapem (po těžkých úrazech, s neurologickým postižením apod.), kteří na řadě pracovišť byli odmítnuti, či byli přímo odesláni z klinik a fakultních nemocnic k provedení rehabilitační terapie v našem zařízení, které disponuje komplexním spektrem poskytovaných procedur.

Zmíněná odesílající pracoviště ambulantní rehabilitační péči často bohužel vůbec neposkytují.

Vzhledem k platnosti těchto vyhlášek, značně omezujících práci celého našeho kolektivu - lékařů i fyzioterapeutů, jsme nuceni respektovat platnost Úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR.

V praxi toto znamená 2 odborná vyšetření u lékaře a maximálně 6 výkonů fyzioterapie za rok.

Další výkony bude možno absolvovat po úhradě dle platného ceníku.

U pacientů, kde bude zapotřebí dlouhodobé rehabilitační léčby, doporučujeme včas se obrátit na revizního lékaře dané pojišťovny s žádostí o úhradu další nezbytné rehabilitační léčby.

Za daný stav, vzniklý nikoliv našim přičiněním, ale zvůlí ministrů zvolených za ČSSD, kteří nerespektují nutnost erudované ambulantní péče a preferují velké státní nemocnice, se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

Věříme, že daný stav bude napraven.

S pozdravem,

Tým rehabilitačního centra MUDr. Nedělka s.r.o.
Historie

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let