Eva Lejsalová - recepce

Kromě nejčastěji využívaného senzomotorického cvičení, mobilizačních a měkkých technik, se ráda zabývám poúrazovými stavy a často využívám mobilizaci žeber. Též aplikuji vědomosti a praktické zkušenosti získané na jednotlivých níže uvedených kurzech.

Vzdělání

Kurzy

Fotogalerie Eva Lejsalová - recepce

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI