Mgr. Jakub Katolický

Vzdělání

Zaměření v rámci oboru fyzioterapie

Odborné kurzy

Odborné semináře, konference a zvané přednášky

Odborné publikace

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI