MUDr. Jiří Nedělka

Vzdělání:

1970-1976 FVL UK Praha
Atestace: 1.stupně Gyn. Por. 1980
Atestace : 2. stupně FBLR 1985

Zaměstnání

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

Odborné kurzy, školení

Publikace

Zvané přednášky

Workshopy

Série přednášek a workshopů pro PL na téma Rehabilitační metody v ordinaci prakt. Lékaře 1996- 1998, série přednášek a workshopů „Využití rázové vlny v rehabilitaci“, 3-6/2008, Praha, Brno, Olomouc, 3-6/2008

Odborné stáže

Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de KERPAPE, Pleumeur, Francie, 8/2000

Fotogalerie MUDr. Jiří Nedělka

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let