MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.

Vzdělání

Pregraduální: 1.LF UK, 1998-2004
Postgraduální: specializace v oboru neurologie 11/2009, evropská atestace distanční doktorské studium na ČVUT FBMI

Dosavadní pracoviště, funkce

Zaměření v rámci oboru neurologie

Členství v odborných společnostech

Odborné kurzy

Odborné stáže

Zvané přednášky

Odborné publikace

Fotogalerie MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let