Rázová vlna

S léčbou pomocí rázové vlny (ESWT) máme mnohaletou zkušenost včetně bohaté přednáškové a publikační aktivity.Jsme jediné pracoviště v České Republice s akreditací Mezinárodní společnosti pro léčbu rázovou vlnou - International society for medical shockwave therapy (ISMST). ESWT a její biologické účinky byly v seriózní odborné literatuře u řady diagnóz opakovaně prokázány, u některých onemocnění (např. kalcifikující tendinitida rotátorové manžety, patní ostruha) je ESWT, pro její efekt a nízký výskyt komplikací, metodou volby.

Na základě vlastních zkušeností jsme koncipovali metodu tzv. Dynamické Myofasciální Terapie (Nedělka J, Nedělka T., 2009), u níž kromě cílových struktur ovlivňujeme i zřetězené myofasciální spoušťové body a dosahujeme tím často větší efektivity, nežli u aplikace pouze na bolestivé místo. ESWT provádíme např. u kalcifikací ramene s ultrazvukovou navigací. Pro bližší informace doporučujeme odkaz na článek i prezentaci níže.

Na našem pracoviští máme k dispozici celkem 3 generátory rázových vln. V září 2012 jsme pořídili špičkový vysokoenergetický přístroj Duolith od firmy Storz Medical. Naše radiální přístroje zahrnují spolehlivé výrobky české firmy BTL Industries -BTL SWT5000 a přenosný SWT6000.

Publikace k rázové vlně

Fotogalerie Rázová vlna

CO LÉČÍME

DOSPĚLÍ

DĚTI od 7 let